000000
Prenešenih zidakov
000
Izkopov
00
Narejenih hiš
000
Narejenih fasad
000
Zadovoljnih strank
000
Rešenih težjih problemov
0000
Popitih kavic