Gradnja

 Od temeljev do strehe

 Urejanje brežin


Novogradnje so zahtevenprojekt in zahtevajo temeljito natančnost kar pride zelo prav pri končni izdelavi objekta. Zato se držimo teh načel.