Zemeljska dela

Prva faza pri objektih so zemeljska dela. Zato vam nudimo tudi možnosti zemeljskih del. Opravimo izkope za eno družinske hiše, za temelje, nasutje terena in planiranje terena.

  Široki izkop za objekte

  Izkop za temelje

  Dobava ter utrjevanje tampona

  Zasipi

  Planiranje

  Humuziranje

 

 

Fant objame dekle na spomladanskem travniku in sanja o domu ...