Izvedba zunanje kanalizacije

 

  Fekalna, meteorna voda

  Čistilne naprave, greznice

  Rezervarji

ureditev_zunanje_kanalizacije